Werkwijze Meander Thuiszorg voorbeeld voor rest van het land

Werkwijze Meander Thuiszorg voorbeeld voor rest van het land

Organisaties in de wijkverpleging gaan dit najaar samen de boer op om een einde te maken aan de verguisde 5-minutenregistratie in de thuiszorg. Dan hoeven verpleegkundigen en verzorgenden niet meer elke 5 minuten te registreren wat ze hebben gedaan. In plaats daarvan gaat de wijkverpleegkundige in gesprek met de klant om samen te bekijken welke zorg nodig is. Er wordt daarbij ook gekeken naar de zelfredzaamheid en de beschikbare mantelzorg. Op basis van deze afspraken wordt de zorg gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Meander Thuiszorg werkt als een van de weinige organisaties al sinds 2016 op deze manier en de ervaringen zijn erg positief.

Voor meer informatie over de Meander Thuiszorg kunt u onze website www.meandergroep.com/thuiszorg bezoeken of bellen naar 0900-699 06 99 ( de klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 18:00uur).