Buddyzorg Limburg

Buddyzorg Limburg

Buddyzorg Limburg, onderdeel van MeanderGroep, biedt een vrijwillige vorm van hulp aan bij ernstig zieken. Wanneer iemand aan een ernstige ziekte lijdt en het gevoel heeft er soms alleen voor te staan of het pijnlijk vindt de diepste gevoelens en angsten met naaste familie te bespreken, kan hij/zij beroep doen op een buddy. Dit is een getrainde vrijwilliger die de ernstig zieke intensief begeleidt en ondersteunt in het omgaan met het ziek zijn. De vrijwilligers worden begeleid door professionele beroepskrachten.

Wilt u meer weten over Buddyzorg? Of wilt u het team als vrijwilliger komen versterken? Kijk dan op www.buddyzorglimburg.nl of bel: 045-565 75 90.

logo meandergroep