Belastingadvies

Belastingadvies

Meander eXtra abonnees krijgen 10% korting op de tarieven van belastingadviseurs Kerckhoffs & Mullenders.
De wetgeving op fiscaal gebied verandert elk jaar en is erg complex. Hebt u bijvoorbeeld hulp nodig bij uw belastingaangifte, duidelijke belastingadviezen nodig of wilt u uw administratie uit handen geven? Dan kunt u terecht bij Kerckhoffs & Mullenders Belastingadviseurs.

Hun dienstenpakket bestaat uit:
Administratie:
Daarbij kunt u kiezen of u de administratie volledig wilt uitbesteden of dat u begeleid
wordt bij het verwerken van uw administratie.
Belastingaangifte:
Het gaat hierbij onder andere om het invullen van formulieren: inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting, erf- en schenkingbelasting, loonheffing.
Belastingadvies:
Hierbij wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en optimaal gebruik gemaakt van de
(fiscale) mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u terecht op deze website: www.km-advies.nl

logo-meander-extra_voorheen-zorgservice-1